Back to School. Scholenbouw van morgen

Begin: do, 24/10/2019 - 20:45

Einde: di, 25/02/2020 - 17:00

deSingel
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen (Google map)

De tentoonstelling Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst.

De architectuurwereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het creëren van scholen en leeromgevingen maakt daar een belangrijk deel van uit. Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst. De tentoonstelling toont een selectie van interessante schoolgebouwen die de voorbije jaren werden gerealiseerd. De projecten weerspiegelen de typologische vernieuwingen binnen scholenbouw, illustreren welke plaats een school kan vervullen in het weefsel van een dorp of stad, en tonen de rol die architectuur kan vervullen in de sociale en ruimtelijke context.

De voorbije tien jaar werd een opmerkelijk groot aantal nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd in Vlaanderen. Zowel in centrumsteden, als in kleine plattelandsgemeentes rezen nieuwe scholen uit de grond. Een belangrijke factor voor deze hoge productie is het grootschalige project ‘Scholen van morgen’ waarmee de Vlaamse regering tegemoetkomt aan het verouderde en ontoereikende onderwijspatrimonium. Het programma, een publiekprivate samenwerking, omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten.

 

Colloquium

Naar aanleiding van de scholengolf organiseert het Vlaams Architectuurinstituut op 24 oktober een colloquium om de dialoog over de toekomst van scholenbouw in Vlaanderen te stimuleren. Experten en belanghebbenden geven vanuit verschillende perspectieven hun visie op de kwaliteit van de schoolgebouwen, het ontwerp- en bouwproces, de vernieuwende en duurzame kwaliteiten en de toekomstgerichtheid van de Vlaamse en Brusselse scholen belichten.

Avasara Academie, Pune, India, Case Design © 2019 by Ariel Huber / EDIT images

Opening

Als openingsprogramma toont het Vlaams Architectuurinstituut op 24 oktober om 20:00 u twee films over twee inspirerende projecten in het buitenland, een meisjesschool in Pune (India) en een cultureel centrum in São Paulo (Brazilië):

  • Case Design. A School in the Making
  • Lina Bo Bardi: Together