Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen

Begin: di, 23/04/2019 - 09:00

Einde: di, 30/04/2019 - 17:00

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis
Havenlaan 86C - 1000 Brussel (Google map)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De professionelen van de bouwsector informatie verstrekken over de maatregelen die moeten worden genomen om een goede follow-up en een duurzaam beheer van gebouwen mogelijk te maken.

Verworven vaardigheden

Tijdens deze opleiding zullen de voornaamste aandachtspunten worden behandeld die vereist zijn voor een goede follow-up van gebouwen ontworpen met het oog op een duurzame ontwikkeling. Er worden twee opleidingsdagen georganiseerd:

De deelnemers kunnen een dag naar keuze of de twee dagen volgen.

Pedagogische aanpak

De uiteenzettingen zullen rijkelijk worden geïllustreerd d.m.v. concrete gevalstudies of feedback. Ze zullen worden gegeven door sprekers met een ruime terreinervaring (beheerders van gebouwen en studiebureaus).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma

Download het programma (.pdf)

De opleiding duurt 2 dagen

Op de eerste dag bekijken we de residentiële gebouwen, de tweede dag behandelen we de tertiaire gebouwen.

De deelnemers kunnen een dag naar keuze of de twee dagen volgen.

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM