Middagsymposium: Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

Begin: wo, 24/04/2019 - 13:00

Einde: wo, 24/04/2019 - 17:00

De Stroming
- 2018 Antwerpen (Google map)

Dit middagsymposium bekijkt de huidige en toekomstige toestand van ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder om te zoeken naar de knoppen die bijgedraaid en afgeregeld moeten worden om de leefbaarheid van ons maatschappelijk model te maximaliseren binnen een haalbaar scenario. Wat kàn nog en wat moét zeker?

Het is bestemd voor landelijke en lokale bestuurders en ambtenaren, architecten, stedenbouwkundigen, planologen, projectontwikkelaars, klimaat- en energie-experten, sociologen, politicologen, … en alle anderen die begaan zijn met ruimte, energie en mobiliteit.

Programma

13.00 uur: Ontvangst & Registratie

13.30 uur: Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester

Van ruimte, energie en mobiliteit naar klimaattransitie

Ruimte, energie en mobiliteit dragen de gevolgen van onze manier en onze locatie van wonen en werken. Hoe maken we de link tussen die gevolgen en het actuele klimaatdebat, aangevuurd door de bosbrossers en andere marsen van bezorgde burgers? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de groene hesjes?

 

14.20 uur: Matthias Somers – Wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva

Van ruimte, energie en mobiliteit naar betaalbaarheid

Ruimte, energie en mobiliteit zorgen voor ‘kopbrekens’ bij de burgers. Vooral de lagere middenklasse, die zegt het nu al moeilijk te hebben, vreest voor een financiële onhaalbaarheid van de oplossingen. Wie is die lagere middenklasse? Wat zijn hun angsten? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de gele hesjes?

 

15.10 uur: Pauze

 

15.25 uur: Filip Canfyn – Woon- en stadsexpert, publicist

Van ruimte, energie en mobiliteit naar politieke praktijk

Hoe wonen we en waarom? Hoe denken en gedragen we ons in de samenleving en waarom? Hoe willen we dat wonen, denken en doen politiek vertaald zien? Waarom kunnen verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme van ruimte, energie en mobiliteit blijvende problemen maken?

 

16.15 uur: Vragen en discussie

16.35 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde
 

Info & inschrijven