Tentoonstelling Meaning/Translations

Begin: do, 29/10/2020 - 20:00

Einde: zo, 10/01/2021 - 22:00

de Singel - Muziekstudio
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen (Google map)

Twee jonge architectenbureaus die werken vanuit Vlaanderen en Japan onderzoeken het onuitgesprokene in de kruisbestuiving tussen beide culturen. Sugiberry (Meaning) toont hoe een idee dat zich aanpast aan een veranderende context, meer specifiek in de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Japan, leidt tot nieuwe verbanden en nieuwe betekenislagen. Schenk Hattori (Translations) zoekt de limieten van onze verbeelding op, meer nog de mysterieuze en vaak verloren elementen in architectuur.

De tentoonstellingen Schenk Hattori. Translations en S U G I B E R R Y. Meaning kaderen binnen het overkoepelend thema Back from Japan, waaronder ook de lopende tentoonstelling (van 09/09/2020 tot en met 10/01/2021) Re-practice Re-visit Re-turn thuishoort.
Tijdelijk enkel virtueel te bezoeken.

Schenk Hattori | Sugiberry