Uitdagingen van de Europese milieuwetgeving richting 2030 - Webinarserie: III. Bescherming van het grondwater in het kader van de kaderrichtlijn water: verplichtingen van de lidstaten en recente uitspraken

Début: mar, 09/11/2021 - 15:00

Fin: mar, 09/11/2021 - 17:00

online event
Kerkstraat 108 - Online https://www.2mpact.be (Google map)

Het grondwater in de EU staat onder druk door landbouwverontreiniging, illegale onttrekking, klimaatverandering… Hoe moeten de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van de kaderrichtlijn water worden geïnterpreteerd en wat volgt als de doelstellingen niet worden gehaald? De sprekers in dit panel kijken naar recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie en bespreken de consequenties.


Gastheer:

Thomas Ormond, regionaal bestuur in Frankfurt / M.

 Sprekers:

Christoph Sobotta, referendaris, kamers van advocaat-generaal Juliane Kokott, Hof van Justitie van de Europese Unie  (nog te bevestigen)

Marleen van Rijswick, Universiteit Utrecht

Debat:

Debat met webinardeelnemers

TARIEF :   gratis   

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT