FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, telt drie leden van internationale betekenis:CBR, CCB en Holcim, die samen in België een uitgebreid gamma cementcommercialiseren. Samen produceren zij jaarlijks ca. 6.000.000 ton grijs cement. Het zakencijfer van de sector wordt op 480 miljoen euro geschat. FEBELCEM speelt een sleutelrol bij de promotie van cementen de voorlichting en vorming van de gebruikers.