Impact van duurzaam bouwen op stabiliteit

Begin: vr, 19/11/2021 - 09:00

Einde: vr, 19/11/2021 - 12:30

Dit event neemt
- plaats online (Google map)

Programma :

Technische en technologische ontwikkelingen in verband met duurzaam bouwen hebben gevolgen op de stabiliteit van het gebouw. Het aanbrengen van een ononderbroken isolatielaag, duurzame en innovatieve technieken in het gebouw of op het dak hebben een impact op de bouwconstructie. Hetzelfde geldt voor de circulariteitsdoelstellingen van het project, die de manier van ontwerpen van de bouwconstructie beïnvloeden.

  • - Welke oplossingen moeten bij nieuwbouw of renovatie worden aanbevolen om een efficiënte en ononderbroken isolatielaag te verkrijgen ondanks de aanwezigheid van structurele elementen?
  • - Hoe beïnvloeden innovatieve technieken (betonkernactivering, geothermische boringen, regenwatertanks, grondbuizen, enz.) de dimensionering van de structurele elementen van een gebouw?
  • - Wat is de impact op de stabiliteit van het gebouw van de integratie van duurzame voorzieningen op het dak (zonnepanelen, groendak, retentiedak) ? Zijn er oplossingen tijdens renovatie?
  • - Hoe beperken we de milieu-impact van de constructie en hoe promoten we het aanpasbaarheidsvermogen op lange termijn en het hergebruik van de elementen?

Dit seminarie beantwoordt deze vragen aan de hand van concrete bouw- en renovatieprojecten. Het is een gelegenheid om de balans op te maken van deze twee expertisegebieden, namelijk stabiliteit en duurzaamheid.

TOEGANGSPRIJS : Gratis

Inschrijving verplicht.