Opleiding 'Toekomstgericht en grondig BENoveren: theorie & praktijk' (4 delen)

Begin: do, 02/12/2021 - 09:00

Einde: do, 09/12/2021 - 17:00

Tramstraat 49
'Huis van de bouw' of online - 9052 Zwijnaarde (Google map)

Dit is een vierdelige opleiding, verspreid over twee dagen:

2 december 2021 van 9u tot 17u00 & 9 december 2021 van 9u tot 17u00

In deze vierdelige opleiding kom je alles te weten over de theorie en praktijk van toekomstgericht BENoveren.

DEEL 1 : BENoveren: algemeen kader 

De meeste renovaties gebeuren gefaseerd, zonder goed na te denken over de volgende fase. Bij renovatie zou een goed overwogen en gedetailleerd renovatiemasterplan over alle fases heen een vanzelfsprekend startpunt moeten zijn. We gaan dieper in op het opmaken van een masterplan, van gebouwanalyse tot het vermijden van lock-ins.  

Uiteraard stopt het niet bij goede bedoelingen: ook de uitvoeringskwaliteit is van groot belang om te komen tot een écht toekomstgerichte renovatie. We belichten ook enkele algemene bouwfysische principes die van belang zijn voor een goed begrip bij de eerder technische invulling van de volgende delen van deze vierdelige cursus. Met een overzicht van hulpsoftware en een blik op de toekomst sluiten we dit eerste deel af. 

DEEL 2 : BENoveren: gevels 

Spouwnavulling, buitenisolatie en binnenisolatie vormen de hoofdmoot van deel 2. 

Spouwvulling pas je niet zomaar toe. Er gelden er strikte randvoorwaarden, die we uitgebreid belijken. Toch blijf je met een beperkte isolatiedikte zitten, die misschien ooit zal moeten aangevuld worden. Hoe evalueer je de mogelijkheden?  

Voor buitenisolatie kijken we naar Etics-oplossingen, voorhangoplossingen, prefab-oplossingen, met de nodige aandacht voor de probleempunten.  

Voor een goed begrip van binnenisolatie duiken we even in de bouwfysica. We bekijken de randvoorwaarden in de analyse van de bestaande toestand. Binnenisolatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, waarvan we meteen de respectievelijke aandachtspunten meegeven.  

We bekijken verschillende bouwknopen, en hoe hun energieverlies onder controle te houden. Alhoewel buitenschrijnwerk in een later cursusonderdeel aan bod komt, zoomen we hier in op enkele specifieke aandachtspunten bij binnenisolatie.  

Dit cursusonderdeel komt volgepakt met talrijke voorbeeldcases en technische details.  

DEEL 3 : BENoveren: daken 

Bij hellende daken heb je de keuze: langs buiten isoleren, langs binnen isoleren, of een volledige dakvernieuwing. We bekijken de opties uitgebreid, met heel wat 3D-detaillering. Ook enkele bijzondere uitvoeringen worden in detail bekeken: spantendaken (een probleem?) en sarking-uitvoering (3D-detaillering, probleemcase).  

Ook houtskeletgebouwen uit de jaren stilletjes zijn toe aan een energetische renovatie, maar hebben hun eigen problematiek. We bespreken uitgebreid een voorbeeldcase van een dakrenovatie in 3D.  

Platte daken simpel? Think again! We doen de geheimen van compacte daken uitgebreid uit de doeken, zodat je weer helemaal mee bent. Schadegeval inbegrepen.  

Door ons advieswerk voor lokale en provinciale overheden hebben we een ruime ervaring met offertevergelijkingen. We zoomen dan ook uitgebreid in op het risico van verborgen kosten bij energetische renovatie van platte daken, waardoor de oorspronkelijke offerteprijs kan exploderen. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard!  

Dit cursusonderdeel komt boordevol volgepakt met voorbeeldcases en technische details, vaak in 3D.  

DEEL 4 : BENoveren: rest van het gebouw 

We starten met het buitenschrijnwerk. Welke beglazing kan je inzetten? Welke mogelijkheden heb je als je het oorspronkelijke kader wilt/moet bewaren?  

Het buitenschrijnwerk vervangen tezamen met de gevelisolatie, of toch maar gefaseerd? Hoe doe je dat? Wat is de impact van een betere luchtdichtheid van het buitenschrijnwerk op de binnenluchtkwaliteit? Het buitenschrijnwerk vervangen betekent ook: nadenken over ventilatie en zomercomfort. Tot slot bespreken we nog een aantal inbouwopties in 3D.  

Hoe analyseer je het potentieel van een zolder voor dakisolatie? Wat als je toch wilt kiezen voor de isolatie van de zoldervloer in plaats van het dak? Waarop moet je letten?  

Vloeren op begane grond zijn vaak een zorgenkindje bij renovatie. Toch zijn er wel mogelijkheden, ook zonder de oorspronkelijke vloer uit te breken. We bespreken ook bouwknoopoptimalisaties bij combinaties van vloerisolatie en kelderplafondisolatie.  

We hebben ook aandacht voor technieken: alternatieve ventilatieoplossingen met beperkt breekwerk. Om de renovatieadviseur en bouwheer te helpen bij de keuze van warmteopwekkingssystemen, bespreken we verschillende beslissingsbomen.  

Renovaties van particuliere woningen gaan vaak gepaard met uitbreiding van de bewoonbare oppervlakte, in de vorm van een aanbouw. Niet altijd evident!  

En tenslotte vergeten we ook de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van onze renovatieplannen niet en gaan we in op enkele circulaire aspecten.  

Dit cursusonderdeel komt boordevol volgepakt met voorbeeldcases en technische details, vaak in 3D.

Sprekers : Bart Humbeeck & Wouter Hilderson

Inschrijving verplicht.