Bouwshift Impact & Kansen 2021

Begin: di, 09/11/2021 - 09:00

Einde: di, 09/11/2021 - 17:00

Crowne Plaza
Gerard le Grellelaan 10 - 2020 Antwerpen (Google map)

Inspelen op Bouwshift: Effecten en Kansen Instrumentendecreet
De federale regering heeft duidelijke klimaatdoelen gesteld. Daarmee krijgt de Bouwshift een flinke impuls. Wat zijn de gevolgen? Waar liggen uw opportuniteiten?
Dat hoort u tijdens de 4e editie van deze studiedag. In 1 dag geeft de Vlaamse Overheid en andere experten u een update van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en de Bouwshift. U hoort de praktijkaanpak rond woonuitbreidingsgebieden (WUG), de financiering, fiscale regelingen en de koppeling van mobiliteit, ruimte en klimaat. Graag tot ziens op 9 november!

Highlights:
- Update Bouwshift: Johan Braet, Raadgever Omgeving Kabinet
- Krachtlijnen BRV, Decreten & Woonuitbreidingsgebieden
- Fiscale & Juridische sturing Instrumentendecreet
- Koppeling mobiliteit, ruimte en klimaat
- Financiering Bouwshift & Lokale Besturen