Het lot van modernistische gebouwen

Begin: do, 09/09/2021 - 20:00

Einde: do, 09/09/2021 - 20:00

te komen
- 9000 Gent (Google map)

Modernistische gebouwen worden binnen erfgoed al te vaak stiefmoederlijk behandeld. Wessel de Jonge duidt het belang van het behoud van modernistische gebouwen. In het kader van Open Monumentendag zoomen we in op de onderbelichte rol van modernisme. Het behoud van architectonisch erfgoed is een discursieve praktijk, die enerzijds haar rechtvaardiging zoekt in de geschiedenis, en anderzijds in de (collectieve) herinnering. Het erfgoed van de moderne architectuur wordt veelal nog niet beschouwd als onderdeel van de ‘geschiedenis’. Daar wil Archipel met behulp van deze lezing verandering in brengen.

De spreker uitgenodigd door Archipel is Wessel de Jonge (NL). Hij is één van de grondleggers van DOCOMOMO. Hij is een praktiserend architect met een internationale reputatie op het gebied van het behoud van twintigste-eeuwse gebouwen en hij was intensief betrokken bij de rehabilitatie van twee iconen van de twintigste-eeuwse moderne Nederlandse architectuur, het sanatorium Zonnestraal (1926–1931) en de Van Nellefabriek (1925–1930).