Internationaal ondernemen speelt een belangrijke rol
in de socio-economische ontwikkeling van Vlaanderen.

Daarom investeert de Vlaamse overheid in het
internationaal ondernemen via Flanders
Investment & Trade (F.I.T.).
 

Onze opdracht

  • het internationaal ondernemerschap bevorderen van Vlaamse bedrijven, in het
    bijzonder de KMO’s
  • buitenlandse investeringen aantrekken naar Vlaanderen
  • internationaal ondernemerschap stimuleren met oog voor duurzaamheid en ethiek
  • een uitmuntende dienstverlening aanbieden aan onze Vlaamse én buitenlandse klanten

F.I.T. staat dichtbij zijn klanten. U vindt ons niet alleen in het 'verre' Brussel (centrale zetel), maar vooral:

  • in elke Vlaamse provincie: een fijnmazig binnenlands netwerk
  • in het buitenland: meer dan 90 kantoren wereldwijd