De unieke beurslay-out van ARCHITECT@WORK werd ontworpen door C4-Creative Fo(u)r.

Om het contact tussen standhouder en bezoeker te optimaliseren worden de bezoekers automatisch door kleine, uniforme modules geleid. Het eerste contact gebeurt in de stand.

De innovatieve producten van de standhouders worden voorgesteld in de exporuimte (driehoek) en via de wanden. In elke box met vier modules staat centraal een multimediaconsole (bestemd voor uw pc / laptop).

In wat op een traditionele beurs als wandelgang wordt beschouwd, kan u in een loungesfeer bij een hapje en een drankje verder praten. U kunt er meer gedetailleerde technische informatie over uw innovatieve producten, toepassingen en diensten geven.

EXPOSANTENPROFIEL
Deelname aan ARCHITECT@WORK is voorbehouden aan fabrikanten , exclusieve invoerders of verdelers met een nationale distributie van:

• Ruwbouw/buitenafwerking
• Binnenafwerking
• Technieken
• Diensten, software en media
• Organisaties en federaties

Belangrijke informatie voor potentiële exposanten:

Elk product dat tijdens ARCHITECT@WORK op de stand getoond wordt moet eerst goedgekeurd worden door een nationaal selectiecomité (bestaande uit architecten en interieurarchitecten). Dit comité baseert zich voor de selectie op de graad van innovatie van de producten én op de informatie die werd aangeleverd door de kandidaat-exposant.