Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK te Leuven. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar. Hierbij inspireert zij een breed publiek om zodoende een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid te creëren.

Stad en Architectuur vzw werd opgericht door Leuvense architecten, stedenbouwkundigen, het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven en het stadsbestuur van Leuven. Beleidsmakers, ontwerpers, universitaire opleiding en onderzoek: deze combinatie van ‘stakeholders’ uit alle geledingen van de vakwereld is uniek in Vlaanderen. Vanuit een sterk lokaal, stedelijk geënt initiatief groeit Stad en Architectuur uit tot een speler met gewestelijke ambities en perspectief. Dit reflecteert zich in het artistieke programma dat zich richt op drie beleidsniveaus: Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant en Stad Leuven.