Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur. Het is ons streefdoel om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Als sectorinstituut  bieden wij een platform aan voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. Wij organiseren tentoonstellingen, lezingen, debatten en architectuurreizen, brengen publicaties uit en coördineren evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en de Dag van de Architectuur.

Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en wereldwijd.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt onder de koepel van het Vlaams Architectuurinstituut. Het CVAa brengt architectuurarchieven en vormgevingserfgoed in kaart, geeft er advies over en wil via publicaties en tentoonstellingen een breed publiek betrekken bij dit erfgoed.