De Orde van Architecten waakt sinds 1963 over de uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang.

De Vlaamse Raad:

  • stelt deontologische regels op en waakt over de correcte naleving ervan
  • controleert de stage
  • doet beleidsvoorbereidend werk
  • sensibiliseert en informeert het grote publiek rond de rol en meerwaarde van de architect in het bouwproces (via o.a. het openhuizenweekend Mijn huis Mijn Architect)
  • behartigt de belangen van zowel bouwheer als architect en adviseert, bemiddelt en oordeelt waar nodig