Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor onderzoek rond architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening dat verricht wordt in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (campus Leuven) en in de Faculteit Architectuur (campus Brussel en Gent). De ambitie is om een internationale voortrekkersrol te vervullen binnen het onderzoek dat in deze domeinen wordt gevoerd. Dit onderzoek heeft betrekking op de gebouwde omgeving als een ontworpen artefact (vandaar het belang van creativiteit en esthetiek), een artefact dat terzelfdertijd gestuurd wordt door historische, culturele, sociale, politieke, fysieke, economische en technologische factoren. De gediversifieerde aanpak binnen het departement wordt gekenmerkt door aandacht voor duurzaamheid, sociale innovatie en voor de wijze waarop de gebouwde ruimte drager kan zijn van veelvoudigheid en meerduidigheid.

Onderzoek aan het Departement Architectuur beoogt transdisciplinariteit, waarbij de nadruk ligt op de interactie tussen diverse disciplinaire benaderingen (techniek, ontwerp, stedenbouw, ruimtelijke ordening, menswetenschappen, sociale wetenschappen) in hun engagement met verschillende betrokken partijen en met de dagdagelijkse praktijk in het plannen, ontwerpen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving.

Dit onderzoek vormt de grondslag voor de onderwijsprogramma’s, met een ambitie om een belangrijke rol te vervullen in de nationale top (door bachelor- en master-opleiding) en de internationale top (door Advanced Masters-opleidingen en PhD programma’s).