Architectuur gaat niet alleen over het ontwerpen van gebouwen maar vooral ook over de kwaliteit ervan. Architectuur is een component van de bouwmarkt maar in eerste instantie vervult ze de maatschappelijke rol om zorg te dragen voor de gebouwde omgeving en daarmee ook voor de open ruimte. Architectuur geeft gestalte aan eenevoluerende samenleving, daarom onderbouwt ze zich met cultuurgeschiedenis om visionair oplossingen te onderzoeken voor de toekomst. 


Aan de Universiteit Antwerpen wordt architectuur in haar brede betekenis bestudeerd:maatschappelijkcultureel en technischOntwerp en onderzoek zijn bijzondere disciplines die we hiertoe aanleren binnen de faculteit. Maar docenten staan ook met beide voeten in het werkveld waardoor de opleiding kan inspelen op hedendaagse tendensen. 
De wereld van de architectuur is sterk internationaal gericht, en de opleiding speelt hier op in met student- en docentuitwisselingen, internationale colloquia en workshops en studiereizen. De opleiding architectuur heeft echter ook een engagement met de stad waarin ze woont. De stad Antwerpen is een laboratorium voor de ontwerpstudio’s en er is een permanente samenwerking met het stedelijk beleidinzake onderzoek.