In 1975 beslisten de leden van de Nationale Federatie der Zagerijen om een Studie- en Onderzoeksfonds voor de Zagerijen en Aanverwante Nijverheden, afgekort tot SOFZAN, op te richten. In 2002 wordt SOFZAN omgedoopt tot Hout Info Bois. Niet alleen makkelijker te  onthouden en uit te spreken, weerspiegelt de naam ook perfect onze activiteiten.

Hout Info Bois is een vzw die afhangt van de sector van de eerste houtverwerking en dus is de hoofddoelstelling het gebruik van inlands hout te promoten en te bevorderen.

Architecten, vaklui uit de houtsector, kandidaat-bouwers en particulieren die algemene of technische informatie over hout en zijn toepassingen zoeken zijn ons doelpubliek.