Wat is PHP vzw?

Het Passiefhuis-Platform, alias PHP, is een vzw samengesteld uit toonaangevende actoren en instellingen uit de bouwwereld. Zij vertonen stuk voor stuk engagement met betrekking tot energiebesparing en duurzame technologische ontwikkeling. PHP is een zelfstandige organisatie die neutraal is en niet gebonden aan leveranciers of andere groeperingen.

Doelstellingen

Het Passiefhuis-Platform stelt zich tot doel de bouw van energiezuinige gebouwen, gebaseerd op het Passiefhuis-concept, te stimuleren. Het platform wenst hiertoe enerzijds bedrijven bij elkaar te brengen die begaan zijn met dit onderwerp en hun te ondersteunen bij de ontwikkeling van Passiefhuis-technologie. Anderzijds wil het PassiefHuis-platform aan alle geïnteresseerde partijen zoveel mogelijk informatie verstrekken.

PHP richt zich tot alle partijen die bij een bouwproces betrokken zijn. Wij zijn de vraagbaak voor particuliere bouwheren, voor architecten of bedrijven met concrete projecten, die noodzaak hebben aan ondersteuning of begeleiding, of die op zoek zijn naar bouwpartners die knowhow hebben van de hedendaagse Passiefhuis-technieken. Men hoeft niet noodzakelijk lid te zijn om beroep te doen op het PHP.

Technologie

20% van de wereldbevolking verbruikt 80% van de energievoorraden. Nochtans is comfortabeler, goedkoper en energiezuiniger bouwen en wonen mogelijk. Gebouwen die ontworpen zijn , rekening houdend met de passiefhuisprincipes hebben het volledige jaar door een aangenaam binnenklimaat en hierbij een energieverbruik dat 4 maal lager ligt dan bij een doorsnee nieuwbouw. Dit wordt bekomen door grote aandacht te besteden aan:

  • het beperken van de warmteverliezen door ver doorgedreven isolatie en zeer goede luchtdichtheid
  • het optimaliseren van de warmtewinsten door gebruik van passieve energie (zonnewarmte, bodemwarmte,...)
  • het waarborgen van de luchtkwaliteit door ventilatie met warmteterugwinning
  • het laag energiegebruik door efficiënte apparaten en eventueel gebruik van hernieuwbare energie