De Vrijwaring van het onroerend erfgoed via wettelijke verordeningen laat toe het te behouden voor de toekomstige generaties.

De Directie Monumenten en Landschappen staat in voor de uitvoering en de opvolging van vrijwaringsdossiers (bescherming en inschrijven op de bewaarlijst).

De bescherming en de inschrijving op de bewaarlijst vormen de twee beschermingsniveaus van het erfgoed, als monument, als architecturaal geheel, als landschap of als archeologische site.
Het voorstel om een goed te beschermen of te bewaren kan uitgaan van de regering of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Een beschermingsaanvraag kan echter ook worden ingediend door de gemeentelijke overheden, door de eigenaar of door een vzw waarvan de handelsnaam verband houdt met het behoud van het erfgoed.
Het definitieve beschermingsbesluit kan onmiddellijk uitgaan van de regering op vraag van de eigenaar van een goed, of uiterlijk binnen de twee jaar, na een procedure en een grondig onderzoek waarbij de verschillende tussenkomende partijen worden betrokken.