Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Met een voortreffelijke teamgeest, op een efficiënte manier, met een dynamische en flexibele opstelling biedt het VEA een deskundige en klantgerichte dienstverlening aan.

Het agentschap telt momenteel 57 personeelsleden en is gestructureerd in 6 cellen

  • Management en strategie
  • Ondersteuning van bedrijven
  • REG en sociaal energiebeleid
  • Milieuvriendelijke energieproductie
  • Energieprestatieregelgeving
  • Energieprestatiecertificatie

ondergebracht in een hoofdbestuur (Brussel) en 2 buitendiensten (Hasselt en Gent).