Onze corporatie stuurt en geeft al sinds eind 1994 informatie inzake hun bureaupraktijk aan de ca. 7700 (ir-)architecten die ingeschreven zijn bij de Vlaamse Orde van Architecten. Dit gebeurt zowel via gratis gedrukte en digitale publicaties naar alle Nederlandstalige confraters als door het verstrekken van antwoorden op individuele vragen.

Daarnaast zijn ongeveer 3900 personen of bedrijven (studiebureaus, bouwprojectontwikkelaars, architectenassistenten, interieurarchitecten, bouwkundig tekenbureaus,... enz.) geabonneerd op Arch-Index.

Eind 2008 werd een gelijkaardig initiatief opgestart door en voor de Franstalige (ir-)architecten in België onder de benaming “Arch-Index.fr”. De Arch-Index.fr heeft een eigen redactie van (ingenieur-)architecten en dus een andere inhoud dan de Nederlandstalige Arch-Index.

Beide publicaties zijn echter gelijkaardig qua concept : ze zijn vooral gericht op de bureaupraktijk van architectuur- en bouwkundige studiebureaus en niet op de architectuur als kunstvorm.

Als aanvulling van de gedrukte publicatie worden de wedstrijden en aanbestedingen voor architectenbureaus en studiebureaus én de meest prangende informatie verstuurd via digitale nieuwsbrieven. Huidige oplage : ca. 11300 (ir-)architecten, studiebureaus, projectontwikkelaars en andere abonnees die hierop intekenden.

Deze nieuwsbrief bevat hoofdzakelijk aanbestedingen en offerteaanvragen voor architectuur- en studiebureaus.