Brussel Invest & Export is de Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Brussel Invest & Export werd officieel opgericht op 30 mei 2011. Het is bevoegd voor de buitenlandse investeringen in Brussel en voor de bevordering van de Brusselse export, voorheen bevoegdheden van respectievelijk "Invest in Brussels" en "Brussel Export".