De Belgische Baksteenfederatie heeft als opdracht het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de Belgische steenbakkerijen. Het aantal leden bereikt 35 vestigingen

 In onze federatie zijn verschillende werkgroepen actief. Zij houden zich bezig met het samenstellen van specifieke dossiers. Er is een technische cel die zich bezighoudt met de Europese normalisatie, een milieucel die de milieuproblematiek behandelt en een cel promotie die de communicatie met de bouwprofessionelen verzorgt.