De Belgische Betongroepering werd opgericht in 1980. Zij heeft als doel al diegenen die belangstelling hebben voor de toepassing van beton in de bouw samen te brengen. Zij doet dit met het oog op het valoriseren, delen en verspreiden van alle opgedane ervaring en kennis van dit materiaal in al zijn aspecten.

De Betongroepering wenst dus hét trefpunt te zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in beton. Zij heeft zowel ‘steunende’ als ‘werkende’ leden.

De werkende leden komen uit de volgende groepen en instellingen:

  • Universiteiten en hogescholen
  • Administraties van nationale en regionale overheden
  • Technische instellingen (onderzoekscentra, controlebureaus, …)
  • Beroepsverenigingen van aannemers
  • Beroepsverenigingen van industriëlen.

Om de representativiteit in de Groepering te verzekeren is de Raad van Bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van al deze groepen en instellingen.

De Groepering beoogt in het bijzonder :

  • de onderzoeksactiviteiten van haar leden op het vlak van de eigenschappen, de samenstelling, de fabricage en het verwerken van beton aan te moedigen; 
  • de verspreiding van de onderzoeksresultaten en van alle wetenschappelijke, technische en economische informatie over beton te stimuleren. Zij doet dit met behulp van publicaties en het opzetten van conferenties, cursussen, studiedagen, bezoeken, studiereizen en tentoonstellingen; 
  • de coördinatie van de Belgische vertegenwoordiging in de internationale instellingen die zich met beton bezig houden (zoals fib, ECSN) te verzekeren.