Fvb-ffc Constructiv is het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid :

  • een paritair opleidingsfonds voor de bouwsector waarvan de opdrachten bepaald worden aan de hand van sectorale cao's
  • voor de arbeiders van ondernemingen actief in ruwbouw, hout, afwerking, ...

De werkgevers- en werknemersorganisaties zetelen in de Raad van Bestuur van fvb-ffc Constructiv.