Het Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap (CIVA) is een aanzienlijk architecturaal complex met een bibliotheek, een archief en documentatiecentrum, tentoonstellingsruimten en conferentiezalen. 

Het CIVA werd in 1999 in het leven geroepen door de Franse Gemeenschapscommissie. Het beoogt een drievoudige doelstelling : kennis, discussie en uitwisseling :

- kennis geven van de geschiedenis om de herinnering levendig te houden, de identiteit te versterken. Optreden voor de architecturale kwaliteit in haar diverse aspecten, zowel in de bescherming van het bestaande als in de creatie 
- discussie over de actualiteit aanmoedigen, verschillende meningen opwekken en keuzes beter oriënteren  
- zich integreren in een internationaal uitwisselings- en informatienetwerk om op het tempo van de wereld te leven en in direct contact te staan met de innovatie

Het CIVA streeft deze verschillende doelstellingen na via tentoonstellingen(monografische of thematische, alleen of in partnerschap met andere culturele instellingen, ter plaatse of elders) en via de uitgave van werken(tentoonstellingscatalogi, mooie boeken, architectuurgidsen…) ; het CIVA organiseert ook regelmatig colloquia en conferenties.

Het CIVA is sinds enkele jaren een van de stichters van het Europese netwerk gau:di (Governance, Architecture, Urbanism: Democracy & Interaction) en moedigt de samenwerking aan tussen de belangrijkste Europese architectuurinstellingen. Dit gebeurt op het gebied van de archivering, het opstarten van nieuwe projecten en de bewustmaking van het publiek. Sinds 2005 leidt het Civa het  programma gau:di II (2005-2008).