De BVA is een politiek neutrale vereniging met als doel:  

1.de architecten te stimuleren en te ondersteunen bij hun professionele activiteiten met het oog op  een kwalitatieve en competitieve dienstverlening in een regionale, nationale en internationale context;  

2.de belangenverdediging van de architecten, met nadruk op de cultureel-maatschappelijke opdracht van de architect, met het oog op de bevordering van de architectuur, de stedenbouw, het milieu en de verdediging van de professionele, sociale en culturele belangen van de leden;  

3.een doorgedreven informatieve dienstverlening ten bate van de doelgroep, namelijk het systematisch informeren en voorzien van documentatie nopens de diverse facetten van het beroep;

4.te voorzien in een systeem van netwerking met bestaande organisaties en verenigingen, met nadruk op samenwerking en/of additionele initiatieven; lokale verenigingen en/of afdelingen met relevantie voor de doelgroep structurele  ondersteuning te bieden, door een geïntegreerde werking te garanderen, door het bewerkstelligen van een gecentraliseerde, professionele organisatie en coördinatie van hun doelstellingen en projecten.