Het AiNB is, sinds 1952, de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten. Het AiNB onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk, maar ook met het onderwijs en de industrie, zowel op nationaal als internationaal terrein. 

Dagelijks neemt AiNB het op voor zijn leden en tracht deze bij te staan in de uitoefening van het  beroep. Belangenbehartiging, informatie, advies, bijscholing en administratieve hulp staan hierbij centraal.

AiNB informeert de interieurarchitecten acht keer per jaar via de nieuwsbrief, leden ontvangen het vakblad Behind Doors, Dimension en AIT vier keer per jaar. Verder kunnen de leden terecht bij de helpdesk; hier worden vakgerelateerde vragen beantwoord van allerlei aard. Daarenboven beschikt AiNB over een drukbezochte website met uitgebreide kennisdatabank.

Naast informatie via publicaties worden AiNB-leden ook regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van allerlei opleidingen en infosessies. Naast eigen activiteiten kunnen de leden van AiNB voor bepaalde opleidingen en voordelen ook aansluiten bij NAV (Vlaamse architectenvereniging).

Tweejaarlijks organiseren we de Fidias Awards, waar de beste interieurprojecten van België worden gelauwerd.

Starters worden dan weer grondig geïnformeerd via de jaarlijkse Kick Off Meeting voor starters.