In de faculteit Architectuur en kunst (ArcK) staat de mens centraal. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met mensen. We zijn ervan overtuigd dat vandaag de mens, jij en ik, veel meer aandacht moet krijgen. In onze faculteit willen we dit doen door interdisciplinair te werken. Zowel menswetenschappen als exacte wetenschappen bieden je een belangrijk kader. Maar ook door internationaal en met kennis van andere culturen te ontwerpen, wordt je beeld ruimer. In eigen huis verbreden we door de samenwerking tussen de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en kunst te versterken.